Verloskunde

UITWENDIG OBSTETRISCH ONDERZOEK

Praktijksituatie

HANDGREPEN VAN LEOPOLD

Alle handgrepen

Alle handgrepen (model zonder buikhuid)

Eerste handgreep & bepalen fundushoogte

Tweede handgreep & handgreep van Ahlfeld

Derde handgreep

Vierde handgreep

AUSCULTATIE VAN DE FOETALE HARTTONEN

Auscultatie van de foetale harttonen

Auscultatie van de foetale harttonen (model zonder buikhuid)

UITDRIJVINGSPERIODE OP MODEL

Vulvair toilet

Begeleiding van de geboorte van het kind

Uitzuigen & afnavelen

Uitleg spildraai bij geboorte van het kind

Uitleg spildraai op bekkenmodel

Episiotomie

NAGEBOORTETIJDPERK OP MODEL

Handgreep van Küstner

Gemodificeerde handgreep van Bär

Controlled cord traction (Brandt-Andrews)

Geboorte van de placenta

Inspectie van de placenta