Het onderzoek van het zien en het oog

DE VISUS EN HET KLEURENZIEN

Visus veraf

Stenopeïsche opening

Diagnostisch refractioneren – Volwassenen

Diagnostisch refractioneren – Kinderen

HET GEZICHTSVELD

Het onderzoek van het perifere gezichtsveld

Het onderzoek van het centrale gezichtsveld

DE OOGLEDEN

Het onderzoek van de oogleden

DE PUPILREFLEX

Het onderzoek van de pupilreflex

DE OOGSTAND EN HET BINOCULAIR ZIEN

De oogstand – bij een volwassene

De oogvolgbewegingen / prismafusietest – bij een kleuter

De oogvolgbewegingen / prismafusietest – bij een zuigeling

De oogstand – Test van Hirschberg bij een kleuter

Het binoculair zien – Stereotest volgens Lang

Het binoculair zien – Stereotest volgens TNO

HET VOORSTE OOGSEGMENT EN DE OOGBOL

Verdoven van de oogbol

Aankleuren met fluoresceïne

Onderzoek met opvallend licht

Onderzoek met opvallend licht – inspectie van conjunctiva, cornea, sclera

Bepalen van de plaats van vaatinjectie

Onderzoek met de spleetlamp

Verwijderen van een corpus alienum

HET ACHTERSTE OOGSEGMENT

Directe funduscopie

HET METEN VAN DE OOGDRUK

Het meten van de oogdruk d.m.v. de Glaucotest