Het neurologisch onderzoek

DE HERSENZENUWEN

N II – De pupillen

N III, IV, VI – De oogstand, de oogbewegingen en de reactie op convergentie

N V – De sensibiliteit van het gelaat

N VII – Nervus Facialis

N VIII – Onderzoek van het gehoor

N VIII – Onderzoek van het vestibulaire systeem

N IX, X – Nervus Glossopharyngeus, Nervus Vagus

N XI – Nervus Accessorius

N XII – Nervus Hypoglosus

HET GAAN EN STAAN

Het gaan en staan

DE MOTORIEK

Het onderzoek van de spiertonus in rust

Bovenste extremiteiten

Onderste extremiteiten

COÖRDINATIE & DIADOCHOKINESE / SENSIBILITEIT

Coördinatie & diadochokinese

De sensibiliteit (vitaal & gnostich)

DE REFLEXEN (LIGGEND)

Testen op een liggende patiënt

Bicepspeesreflex (BPR) – liggend

Tricepspeesreflex (TPR) – liggend

Radiusreflex – liggend

Reflex van Hoffman-Trömner

Reflex van Mayer

Buikhuidreflex

Kniepeesreflex (KPR) – liggend

Achillespeesreflex (APR) – liggend

Voetzoolreflex (VZR)

DE REFLEXEN (ZITTEND)

Testen op een zittende patiënt

Bicepspeesreflex (BPR) – zittend

Tricepspeesreflex (TPR) – zittend

Radiusreflex – zittend

Kniepeesreflex (KPR) – zittend

Achillespeesreflex (APR) – zittend

DE BEWUSTELOZE PATIËNT / PATIËNT MET ISCHIALGIE / PATIËNT MET BRACHIALGIE

De bewusteloze patiënt

De patiënt met ischialgie

De patiënt met brachialgie