Het onderzoek van de tractus circulatorius

INSPECTIE / PALPATIE / PERCUSSIE / AUSCULTATIE

Inspectie & palpatie

Het meten van de centraal veneuze druk

Halsvaten

Percussie

Auscultatie

PERIFERE CIRCULATIE

Het onderzoek van het arteriële systeem: Halsvaten

Het onderzoek van het arteriële systeem: Bovenste extremiteiten

Het onderzoek van het arteriële systeem: Abdominale vaten

Het onderzoek van het arteriële systeem: Onderste extremiteiten

BLOEDDRUKMETING

Het meten van de bloeddruk