Basale invasieve technieken

HET TOEDIENEN VAN MEDICATIE PER INJECTIE

Het gereedmaken van een spuit t.b.v. intramusculaire injectie – medicijn in ampul

Het gereedmaken van een spuit t.b.v. intramusculaire injectie – medicijn in flacon

De intracutane injectie

De subcutane injectie

De intramusculaire injectie

De intraveneuze injectie

HET INBRENGEN EN HET VERWIJDEREN VAN EEN INFUUS

Het gereedmaken van het infuussysteem

Het inbrengen van de infuusnaald & het aansluiten van het infuussysteem

Het verwijderen van het infuus

HET UITVOEREN VAN EEN VENAPUNCTIE

De venapunctie

BLAASKATHETERISATIE

Eenmalige blaaskatheterisatie bij de vrouw

Het inbrengen van een verblijfskatheter bij de man

Het verwijderen van een verblijfskatheter bij de man