Het neurologisch onderzoek

DE HERSENZENUWEN

n-fig-4

N II – De pupillen

n-fig-11

N III, IV, VI – De oogstand, de oogbewegingen en de reactie op convergentie

n-fig-19

N V – De sensibiliteit van het gelaat

n-fig-24

N VII – Nervus Facialis

n-fig-26

N VIII – Onderzoek van het gehoor

n-fig-29

N VIII – Onderzoek van het vestibulaire systeem

neuro-nervus-ix-x

N IX, X – Nervus Glossopharyngeus, Nervus Vagus

n-fig-32

N XI – Nervus Accessorius

neuro-nervus-xii

N XII – Nervus Hypoglosus

HET GAAN EN STAAN

n-fig-36

Het gaan en staan

DE MOTORIEK

n-fig-38

Het onderzoek van de spiertonus in rust

n-fig-42

Bovenste extremiteiten

n-fig-53

Onderste extremiteiten

COÖRDINATIE & DIADOCHOKINESE / SENSIBILITEIT

n-fig-63

Coördinatie & diadochokinese

n-fig-69

De sensibiliteit (vitaal & gnostich)

DE REFLEXEN (LIGGEND)

no-reflexen-lig

Testen op een liggende patiënt

n-fig-78

Bicepspeesreflex (BPR) – liggend

n-fig-80

Tricepspeesreflex (TPR) – liggend

n-fig-82

Radiusreflex – liggend

n-fig-83

Reflex van Hoffman-Trömner

n-fig-84

Reflex van Mayer

n-fig-85

Buikhuidreflex

n-fig-89

Kniepeesreflex (KPR) – liggend

n-fig-91

Achillespeesreflex (APR) – liggend

n-fig-92

Voetzoolreflex (VZR)

DE REFLEXEN (ZITTEND)

no-reflexen-zit

Testen op een zittende patiënt

n-fig-77

Bicepspeesreflex (BPR) – zittend

n-fig-79

Tricepspeesreflex (TPR) – zittend

n-fig-81

Radiusreflex – zittend

n-fig-88

Kniepeesreflex (KPR) – zittend

n-fig-90

Achillespeesreflex (APR) – zittend

DE BEWUSTELOZE PATIËNT / PATIËNT MET ISCHIALGIE / PATIËNT MET BRACHIALGIE

neuro-bewusteloze-patient

De bewusteloze patiënt

n-fig-122

De patiënt met ischialgie

neuro-brachialgie

De patiënt met brachialgie