Steun- & immobiliserende verbanden: Gipsspalk – onderbeen en voet

videofragment uit Verbanden en verbinden