Steun- & immobiliserende verbanden: Gipsspalk – gehele arm en hand

videofragment uit Verbanden en verbinden