Referenties en bijbehorende weblinks

HOOFDSTUK 1

ABCDE kaart voor huisartsen

(Nederlands Huisartsen Genootschap. PDF. Maart 2015.)

Het Acute boekje

(Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde. Website. Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 2017.)

HOOFDSTUK 2

Inbrengen larynxmasker

(Laryngeal Mask Airway in Medical Emergencies. Video. NEJM.)

Kapbeademing

(Positive-Pressure Ventilation with a Face Mask and a Bag-Valve Device. Video. NEJM.)

Intubatie

(Orotracheal Intubation. Video. NEJM.)

HOOFDSTUK 3

Het Acute boekje

(Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde. Website. Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 2017.)

Naaldthoracocentese bij pneumothorax

(Needle Aspiration of Primary Spontaneous Pneumothorax. Video. NEJM.)

Internetcalculator voor berekening A-a gradiënt

(A-a O₂ Gradient. Assesses for degree of shunting and V/Q mismatch. Website. MDCalc.)

HOOFDSTUK 4

Het Acute boekje

(Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde. Website. Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 2017.)

Internetcalculator: Wells score voor DVT

(JNIV. Calculatoren. Website.)

Internetcalculator: Wells score voor longembolie

(JNIV. Calculatoren. Website.)

Wells’ Criteria for Pulmonary Embolism

(Clinical decision support for medical professionals. Website. MDCalc.)

Antibioticabeleid

(Het Nationale AntibioticaBoekje van de SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid. Website. SWAB.)

Botnaald

(Insertion of an Intraosseous Needle in Adults. Video. NEJM.)

Botnaald

(Arrow® EZ-IO® Site Identification and Needle Insertion – Proximal Tibia (MC-000606). Video. YouTube.)

Botnaald

(Intraosseous Infusion. Video. YouTube.)

EpiPen

(Wil je weten hoe je omgaat met een allergie? Video. Meda Pharma B.V.)

Emerade (adrenaline auto-injector)

(Informatie over Emerade®, de adrenaline auto-injector voor de noodbehandeling van anafylaxie. Website. Bausch & Lomb Incorporated)

HOOFDSTUK 5

Het Acute boekje

(Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde. Website. Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 2017.)

Farmacotherapeutisch Kompas

(Website. Zorginstituut Nederland).

CVA informatie

(Beroerte. Tekst en video. Hartstichting.)

Antibioticabeleid

(Het Nationale AntibioticaBoekje van de SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid. Website. SWAB.)

Informatie over intoxicaties

(Toxicologie behandelinformatie. Website. Toxicologie.org – werkgroep samengesteld uit medewerkers van het NVIC en ziekenhuisapothekers met als aandachtsgebied klinische toxicologie.)

HOOFDSTUK 6

Het Acute boekje

(Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde. Website. Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 2017.)

Informatie over intoxicaties

(Toxicologie behandelinformatie. Website. Toxicologie.org – werkgroep samengesteld uit medewerkers van het NVIC en ziekenhuisapothekers met als aandachtsgebied klinische toxicologie.)

HOOFDSTUK 7

Het Acute boekje

(Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde. Website. Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 2017.)

Informatie over intoxicaties

(Toxicologie behandelinformatie. Website. Toxicologie.org – werkgroep samengesteld uit medewerkers van het NVIC en ziekenhuisapothekers met als aandachtsgebied klinische toxicologie.)

Streetdrugs

(Informatie over drugs & alcohol. Website. Jellinek.)

Streetdrugs

(Kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs. Website. Het Trimbos-instituut.)

Streetdrugs

(Vraagstukken rondom infectieziekten, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken, leefstijl, voeding, geneesmiddelen, milieu, duurzaamheid en veiligheid. Website. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).)

HOOFDSTUK 8

Vroege herkenning van de vitaal bedreigde patiënt

(Platform voor patiëntveiligheid. Website.  VMS veiligheidsprogramma.)

HOOFDSTUK 9

Praktijkgids Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

(Platform voor patiëntveiligheid. Website.  VMS veiligheidsprogramma.)

Communicatie tussen hulpverleners volgens het SBAR-proces

(Platform voor patiëntveiligheid. Website/PDF.  VMS veiligheidsprogramma.)

onderdeel van De ABCDE methodiek